NJO Wintertournee 2019

Promotie voor Mahlers indringende Negende

Het Nationaal Jeugdorkest (NJO) organiseert al meer dan zestig jaar orkest- en ensembleprojecten voor jonge, internationale, getalenteerde musici. Daarmee krijgen muziekstudenten de kans te werken in een professionele omgeving onder leiding van hooggekwalificeerde dirigenten en coaches.

'Leven en dood'
Jaarlijks organiseert het NJO onder meer een wintertournee langs de grote zalen in Nederland: dit keer met de 9e symfonie van Mahler: deze symfonie wordt algemeen gezien als een afscheid van, maar ook een ode aan het leven. De thematiek 'leven en dood' staat dan ook centraal in het tournee-beeld en in alle publieksgerichte communicatie-uitingen.

> opdrachtgever: NJO: Nationaal Jeugdorkest
> branche: kunst & cultuur
> opdracht: concept en ontwerp van promotiemiddelen voor werving musici en algemene promotie
> media: affiches, flyers, advertenties, banners, ...