Eenheid Zorg


Visuals/graphics voor nieuwe locatie

De ‘Eenheid Zorg’ (het Expertisecentrum en het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Rotterdam) stuurt, steunt en inspireert. Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan zijn/haar school kan bieden. Een tijdelijke plaatsing op het OPDC kan er dan voor zorgen dat de leerling een nieuwe kans krijgt. Het Expertisecentrum richt de aandacht op de leerling, de school, docenten én ouders/verzorgers. In samenwerking met hen wordt gewerkt aan een effectieve en veilige leeromgeving.

Visuals/graphics
Voor de nieuwe locatie in Rotterdam Noord (Zaagmolenstraat/1e Pijnackerstraat) zijn de visuals gebaseerd op de 'groei' van de leerlingen: ieder kind 'verbeeld' als een ‘ontluikend/bloeiend’ individu met zijn of haar kracht en schoonheid, d.m.v. abstracte bloem/blad vormen, sommige nog ‘dicht’, andere ‘ontluikend’ of al 'in bloei'

> opdrachtgever: Eenheid Zorg Rotterdam Noord (Expertisecentrum en Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC))
> branche: onderwijs
> opdracht: concept en ontwerp graphics/visuals voor de nieuwe locatie
> media: graphics/visuals, ...

buitenbelettering Zaagmolenstraat/Pijnackerstraat (one-way-vision):