ISK Rotterdam


Visuele identiteit voor Internationale Schakelklassen Rotterdam Noord & Zuid

Leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet machtig zijn, moeten eerst de Nederlandse taal leren voordat zij kunnen instromen in een reguliere klas. Voor deze leerlingen is er een aparte afdeling, namelijk de ISK (Internationale Schakelklassen).

Visuele identiteit
In de kleurrijke visuele identiteit voor de ISK Rotterdam Noord & Zuid staat de wereld/de meridianen en 'taal' als communicatiemiddel centraal. De identiteit is breed toegepast: van basis-correspondentie tot wervingsmateriaal en (digitale) communicatiemiddelen.

> opdrachtgever: ISK Rotterdam Noord & Zuid (LMC-VO)
> branche: onderwijs
> opdracht: concept en ontwerp van een visuele identiteit
> media: visuele identiteit en diverse huisstijltoepassingen (print en digitaal), promotiemateriaal, website, lokaalsigning, visuals, ...
> logo-animatie (door Tony van de Polder)


signing lokalen: