Vakcollege Zuidrand / Veenoord vmbo


Visuals voor praktijkonderwijs

Vakcollege Zuidrand en Veenoord zijn twee vmbo-scholen op Rotterdam-Zuid. Op deze scholen (praktijkonderwijs) wordt gewerkt met een sportprofiel.

Visuals lokalen en wervingsmateriaal
In het ontwerp voor de visuals wordt de link gelegd met het sportprofiel van de scholen, aansluitend bij onderdelen van de (reeds bestaande) huisstijl.

> opdrachtgever: Vakcollege Zuidrand en Veenoord (LMC voorgezet onderwijs)
> branche: onderwijs
> opdracht: concept en ontwerp van een reeks visuals in en om het schoolgebouw
> media: o.a. groot-formaat prints, banners, ...
promotiebanners:


Veenoord: