Eindrapport Boompjeskade


Ontwerp en opmaak eindrapport enquêtecommissie Boompjeskade

De enquêtecommissie Boompjeskade van de Gemeente Rotterdam deed onderzoek naar een vastgoedfraude van bijna 8 miljoen. Het resultaat van deze enquête werd op 29 mei 2017 als eindrapport overhandigd aan Ahmed Aboutaleb, voorzitter van de Gemeenteraad Rotterdam.

Ontwerp en opmaak
Zowel het ontwerp als de opmaak van het eindrapport moesten onder strikte geheimhouding en binnen een zeer kort tijdsbestek worden gerealiseerd. Ondanks de diverse verschillende tekstsoorten (citaten, opsommingen, voetnoten, paragrafen, sub-paragrafen, etc.) is het resultaat een overzichtelijk en prettig leesbaar rapport.

> opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, enquêtecommissie Boompjeskade
> branche: gemeentelijke overheid
> opdracht: ontwerp en opmaak eindrapport
> media: eindrapport enquêtecommissie Boompjeskade